Elektroenerģijas tirgus līkuma normu pārskatīšana tika uzsākta jau 2018. gadā. Tolaik tika plānots noteikt stingrākas prasības atjaunojamās elektroenerģijas ražotājiem un atteikties no valsts atbalsta. Jau šī gada 10. janvārī jaunā sasaukuma valdība uzaicināja Ekonomikas ministriju nekavējoties izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu, kas paredzētu valsts atbalsta atcelšanu jau no 2019. gada 31. marta.

Šāds Saeimas lēmums izsauca plašu rezonansi ne tikai atjaunojamo energoresursu nozarē, bet arī ar to saistītajās nozarēs. Veiktie pētījumi un ieinteresēto pušu aptaujas norādīja uz to, ka šāda krasa valsts atbalsta atcelšana novestu pie lielākās daļas staciju, kas saņem šo atbalstu, darbības apturēšanas un citām smagām ekonomiskām sekām.

Izvērtējot visu informāciju, Ministru kabinets nolēma neatbalstīt likumprojektu par valsts atbalsta atcelšanu Saeimas noteiktajā termiņā, taču Ekonomikas ministrijai tika uzdots uzsākt jaunu Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu izstrādi.

Kā uzskata nozares eksperti, diemžēl arī jaunais likumprojekts nesatur efektīvu problēmas risinājumu, kas ļautu atjaunojamo energoresursu stacijām atteikties no novecojušās valsts atbalsta sistēmas, bet turpināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu. Un kā parasti normatīvā regulējuma grozījumu izstrādē atkal iztrūkst likumdevēja un ražotāju mijiedarbības.

Jaunos likuma grozījumus, kas sastāv vairāk kā no 50 priekšlikumiem, Saeimas atbildīgā komisija sāka izskatīt 12. jūnijā, bet uz šodienu ir izskatīta tikai daļa no iesniegtajiem priekšlikumiem. Komisija darbu turpinās 2. jūlijā.

Kategorijas: Galvenais