Mēs esam:


7 vēja elektrostacijas
Mūsu elektrostacijas atrodas vēja elektroenerģijas ražošanai piemērotā reģionā – Baltijas jūras krastā

Atjaunojamās elektroenerģijas ražotājs
Mēs esam pārliecināti, ka pirmām kārtām ir izmantojami pieejamie atjaunojamie dabas energoresursi, kam nav negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi

4,5 MW uzstādītās jaudas
Šobrīd mūsu vēja elektrostaciju jauda ļauj mums saražot līdz 10 000 MWh zaļās elektroenerģijas gadā

10 gadi nozarē
Plaša un daudzpusīga pieredze elektroenerģijas ražošanas nozarē ne tikai ar vēja elektrostacijām, bet arī ar saules paneļiem


               

Mūsu uzņēmums ir Latvijas vēja asociācijas biedrs

PROJEKTA PRIEKŠVĒSTURE

Wind Energy Mining projekta ideja ir dzimusi 2018. gada vidū, kad īpaši aktualizējas valsts nelabvēlīgā politika pret atjaunojamas elektroenerģijas ražotājiem.

Ekoloģiskā situācija un klimata pārmaiņu problēmas liek domāt par to, kādu elektroenerģiju mēs izmantojam, un kas ar mums būs nākotnē. Lielākā daļa no pasaulē saražotās enerģijas tiek iegūta no fosilajiem energoresursiem, atjaunojamā enerģija sedz tikai nelielu patēriņa daļu. Ar jaunu, energoietilpīgu tehnoloģiju, tajā skaitā arī kriptovalūtu ieguves iekārtu, parādīšanos kļūst acīmredzama nepieciešamība veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Tajā pat laikā atjaunojamās elektroenerģijas ražotāji nereti saskaras ar birokrātisko struktūru un politiskās elites, kuras saistība ar naftas gāzes monopoliem ir acīmredzama, nevēlēšanos atbalstīt “zaļo” elektroenerģiju. Vēl vairāk – ražotāji saskaras ar apzinātu vēlmi kavēt to attīstību. Iestādes, kas regulē atjaunojamo energoresursu izmantošanu, ierobežo ražotāju iespējas, tiek piemērotas arvien jaunas, nepamatotas prasības un daudziem komersantiem elektroenerģijas ražošana kļūst principā neiespējama. To pašu var teikt arī par jaunu elektrostaciju būvniecību, jo politiskie un birokrātiskie šķēršļi, kas nereti ir saistīti ar naftas gāzes monopolu interešu aizstāvību, neļauj nozares uzņēmumiem un jauniem interesentiem rīcības brīvību.


Mūsu uzņēmums SIA ETB jau daudzu gadu garumā nodarbojas ar atjaunojamās elektroenerģijas ražošanu Latvijā


Risinājumu šīm problēmām mēs redzam sava uzņēmuma darbības sfēras paplašināšanā un modeļa izveidē, kurā “zaļā” elektroenerģija tiek izmantota kriptovalūtu iegūšanai, bet ienākumi no iegūtās kriptovalūtas pārdošanas tiek investēti tālākā atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas attīstībā. Šis modelis ļaus izpētīt efektīvas atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējas bez valsts atbalsta piesaistes. Pāreja uz šādu finansējuma modeli būtiski palielinātu uzņēmuma iespējas un perspektīvā var kļūt par stimulu jaunas, blokķēdē balstītas elektroenerģijas aprites sistēmas izveidošanai.

Elektroenerģijas ražošanas un maininga savienojumam ir vēl citas priekšrocības. Elektroenerģijas piedāvājums un pieprasījums diennakts laikā nav vienmērīgs: ir stundas, kad elektroenerģijas patēriņš būtiski pieaug, bet ir arī tādas stundas, kad elektroenerģija tiek patērēta samērā maz, bet tās ražošanas apjomi paliek iepriekšējā līmenī. Šo problēmu var novērst ar elektroenerģijas akumulācijas palīdzību. Taču uz šo brīdi akumulēt lielu daudzumu elektroenerģijas, lai to vēlāk varētu nodot elektropārvades tīklā, tehniski nav iespējams, jo nav pietiekami lielu un cenas ziņā pieņemamu akumulatoru, kuri varētu tikt galā ar šo problēmu un neietekmētu elektroenerģijas gala cenu. Atliek vai nu samazināt ražošanas jaudas vai izveidot jaunus elektroenerģijas patērētājus. Par šādu objektu pavisam viegli var kļūt maininga ferma, kas patērē elektroenerģijas atlikumu brīžos, kad tā netiek izmantota primārajiem mērķiem. Tādā veidā ar maininga palīdzību tiek regulēta piedāvājuma un pieprasījuma attiecība, panāktā stabilitāte turklāt pozitīvi ietekmē elektropārvades tīklu stāvokli.

 

Mūsu partneri un padomdevēji